Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kronoberg

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kronoberg.

Vi består av åtta olika föreningar i varje kommun i länet. Till oss hör även Olofströms Civilförsvarsförening. Vi bedriver verksamhet i varje lokalförening och gemensamt inom distriktet som vi kallar Civilförsvarsförbundet Kronoberg där alltså också Olofström ingår.

 

En del av Sveriges krisberedskap.

Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vi medlemmar har en förmåga att stärka samhällets krisberedskap genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen. Våra instruktörer bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap genom våra kurser i personsäkerhet och hemberedskap i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen och kommunerna i Kronoberg. Men vi är också ett forum för personer som vill dela kunskap om hur vi bättre förbereder oss själva och våra familjer inom hemberedskap.

Vi har som ideell förening varit en del av Sveriges krisberedskap sedan 1937.

Civilförsvarsförbundet Kronoberg

Postadressc/o Lessebo kommun